"Zoli bácsi" Magvas Gondolatai
2015. október – november

Kedves MÁTRIXOS tanulók!

Folytatjuk októberi-novemberi hírlevelünket, Dr. Horváth Zoltán Ph.D., „Zoli bácsi” értékes gondolataival, kutatási eredményeivel és hasznos ötleteivel. Az előző hírlevélhez kapcsolódóan még megismerhetitek  „A méhkaptárak vámszedői”  c. fejezetből a tejesszárnyú farkaslegyet és az aranyfoltos vércselegyet.ÁLLATTENYÉSZTÉS és TARTÁS

A MÉHKAPTÁRAK VÁMSZEDŐI (folytatás)

•    Tejesszárnyú farkaslégy (Pamponerus germanicus LOEW).

Az imágó 18-21 mm nagyságú, igen fürge és „fáradhatatlan” rablólégy, melynek arcdudora erősen fejlett, összetett szemei nagyok. A légy alapszíne fekete, lábszárai vörösek. Tora fekete, jellegzetes sárga mintázattal (L.: 4. ábra). Lábszárai vörösek. Az V-VI. hónapban rajzik.

2015-10-1

4. ábra. A tejesszárnyú farkaslégy imágója.
Eredeti rajz: HORVÁTH Z.

Kártételét illetően ÖRÖSI (1939) az alábbiakat jegyzi meg: „egy Pamponerus germanicus szemem láttára a Kezemben tartott lépről ragadott el egy méhet, s a szomszédos kaptár fedelén telepedett le, hogy kiszívja…”. A rablólegyek a méhet lábukkal ölelik át, és a hasuk alatt tartva repülnek tova. A méhet olyan erősen tartják, hogy sokszor el lehet fogni és meg lehet ölni őket, de zsákmányukat mégsem bocsátják el! (ÖRÖSI, 1939). A rablólegyek Európában csak ritkán okoznak számba vehető és tömeges kárt. Nagyobb a jelentőségük Amerikában, ahol PELLETT jeles amerikai anyanevelő szerint a rablólegyek a párzásra kiszálló fiatal ANYÁKAT ragadozzák!

•    Aranyfoltos vércselégy (Dasypogon teutonus L.)

Az imágó 18-21 mm nagyságú, fekete testű rablólégy, melynek csápja sárga, a 3. csápíz hátoldalán sűrű sörtesor húzódik végig. Az arcot, a hát oldalát és a tor oldalát aranyszínű, sűrű, lesimuló szőrök borítják. Combjai és lábszárai vörösek.

ÖRÖSI (1939) szerint Ausztriában (Stájerországban) a tömegesen jelentkező Dasypogon teutonus L. nagy kárt okozott a méhészeknek. „Jelentősége a méhfarkaséval mérkőzött. Rengeteg légy ült a növényeken és a gyűjtő MÉHEKET megtámadták! Minden második-harmadik légynek MÉHET lehetett látni a lába között.” KALISTA (1906) szerint GRÁCZ környékén a búzavirág nyílásakor ezrével található az aranyfoltos vércselégy s ezek főképpen HÁZIMÉHEKKEL táplálkoznak. A legyek a virágon ülő méhet lábukkal átkarolják, szívókájukat (L.: 3. ábra) a fej és tor közt beszúrják, s az így megbénított méhet kiszívják!

A védekezés: összetett. Részben prevención alapul (az oszlopokra rakott peték elpusztítása). Mások az imágók hálózását tartják elfogadhatónak, újabban azonban a speciális légyölő inszekticidek (mint pl. az abamektin-hatóanyagú BOMBEX OHM 1.8 CS, vagy a lambda-cihalotrin-hatóanyagú BOMBEX A 10 CS) jöhetnek számításba.

Folytatjuk két hét múlva!

Mátrix Oktatsási Kft. Eng. sz.:E-000197/2014 Nyil. sz.:E-000197/2014/A027