Ki lehet földműves? - 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet - a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről:

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában, a 3. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek körét az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3.§ 2014. január 2-án lép hatályba.

3. §
 
1. melléklet az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez - Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek

1. A szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

                 A                                                     B
1.              Szakképesítés azonosító száma     Szakképesítés megnevezése
2.              1703                                               Kertész
3.              1704                                               Növénytermesztő gépész
4.              1901                                               Borász

2. A szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet alapján

                 A                                                    B
1.              Szakképesítés azonosító száma    Szakképesítés megnevezése
2.              1801-1                                           Sertéstenyésztő
3.              1801-2                                           Szarvasmarha-tenyésztő
4.              1702                                              Dísznövénykertész

3. A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

                  A                                                   B
1.              Szakképesítés azonosító száma    Szakképesítés megnevezése
2.              1801-1                                           Juhtenyésztő
3.              1801-2                                           Lótenyésztő
4.              1801-3                                           Sertéstenyésztő
5.              1801-4                                           Szarvasmarha-tenyésztő
6.              1804                                              Méhész
7.              1809                                              Általános állattenyésztő
8.              1701                                              Dísznövénykertész
9.              1705                                              Kertész
10.            1705-1                                           Szőlő- és gyümölcstermesztő
11.            1705-2                                           Zöldségtermesztő
12.            1707                                              Általános kertész
13.            1706                                              Mezőgazdasági gépész
14.            1706-2                                           Kertészeti gépész
15.            1706-3                                           Növénytermesztő gépész
16.            1913-1                                           Borász
17.            31-100                                           Növényvédelmi (technikus)
18.            32-101                                           Erdészeti (technikus)
 

4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

                  A                                                      B
1.               Szakképesítés azonosító száma      Szakképesítés megnevezése
2.               22 2 6131 06 1 0 01                        Állattenyésztő
3.               23 5 3124 16 6 3 01                        Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
4.               20 2 6140 05 9 0 01                        Aranykalászos gazda
5.               23 2 6112 05 9 0 02                        Biotermesztő
6.               15 5 3113 16 6 4 01                        Bor- és üdítőitalipari technikus
7.               15 2 7222 01 9 0 01                        Borász
8.               21 2 6129 05 4 0 01                        Dísznövény- és zöldségtermesztő
9.               21 2 6116 05 3 0 01                        Dísznövénykertész
10.             21 5 3124 16 6 2 01                        Dísznövénytermesztő szaktechnikus
11.             29 5 3125 16 6 1 02                        Erdésztechnikus
12.             21 2 6212 05 1 0 03                        Faiskolai szaporítóanyag-előállító
13.             20 2 6140 05 9 0 04                        Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)
14.             21 2 6121 05 5 0 02                        Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó
15.             21 5 3124 16 6 2 02                        Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
16.             22 2 6135 06 1 0 03                        Juhtenyésztő
17.             22 5 3124 16 6 3 04                        Juhtenyésztő szaktechnikus
18.             20 4 6140 05 9 0 06                        Képesített gazda
19.             20 4 6140 08 2 0 04                        Képesített mezőgazdasági gazdaasszony
20.             24 2 6129 05 3 0 04                        Kertész
21.             24 5 3124 16 6 2 03                        Kertész- és növényvédelmi technikus
22.             26 2 8293 02 2 2 13                        Kertészeti gépész
23.             22 2 6134 06 1 0 04                        Lótenyésztő
24.             22 5 3124 16 6 3 05                        Lótenyésztő szaktechnikus
25.             22 2 6139 06 2 0 02                        Méhész
26.             20 2 6140 09 9 0 03                        Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó
27.             20 2 6140 08 2 0 06                        Mezőgazdasági gazdaasszony
28.             26 2 8293 02 2 2 16                        Mezőgazdasági gépész
29.             26 5 3117 16 2 0 21                        Mezőgazdasági gépésztechnikus
30.             20 5 3124 16 6 2 04                        Mezőgazdasági technikus
31.             21 5 3124 16 6 2 05                        Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
32.             26 2 8293 02 2 2 21                        Növénytermesztő gépész
33.             26 2 8313 02 2 2 22                        Növényvédő és öntöző gépész
34.             22 2 6133 06 1 0 05                        Sertéstenyésztő
35.             22 5 3124 16 6 3 06                        Sertéstenyésztő szaktechnikus
36.             22 2 6132 06 1 0 06                        Szarvasmarhatenyésztő
37.             22 5 3124 16 6 3 07                        Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus
38.             21 5 3124 16 6 2 08                        Szőlész-borász szaktechnikus
39.             21 2 6129 05 3 0 07                        Szőlő- és gyümölcstermesztő
40.             22 5 3124 16 6 3 08                        Takarmányozási szaktechnikus
41.             20 2 6129 05 9 0 10                        Vetőmagtermesztő és -minősítő
42.             21 2 7222 01 9 0 07                        Vincellér
43.             21 5 3124 16 6 2 09                        Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

5. Az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

                   A                                                       B

1.               Szakképesítés azonosító száma       Szakképesítés megnevezése
2.               1809                                                 Általános tenyésztő
3.               1913-1                                              Erjedésipari termékgyártó (borász)
4.               31-100                                              Növényvédelmi (technikus)
5.               51-0100                                            Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)
6.               51-0200                                            Erdész (technikus)
7.               51-0300                                            Kertész (technikus)
8.               51-0400                                            Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)
9.               61-0102                                            Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)
10.             71-0200                                            Mezőgazdasági gépész (technikus)

6. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

                   A                                                       B

1.                Szakképesítés azonosító száma      Szakképesítés megnevezése
2.                31 6203 02                                      Állattenyésztő
3.                52 6222 01                                      Bor- és üdítőital-ipari technikus
4.                52 6262 01                                      Erdésztechnikus
5.                32 6207 01                                      Faiskolai szaporítóanyag-előállító
6.                33 6201 01                                      Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)
7.                31 6203 04                                      Juhtenyésztő
8.                51 6201 01                                      Képesített gazda
9.                51 6201 02                                      Képesített mezőgazdasági gazdaasszony
10.              31 6201 01                                      Mezőgazdasági gazdaasszony
11.              32 6201 02                                      Mezőgazdasági vállalkozó
12.              53 6206 01                                      Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
13.              31 6203 07                                      Sertéstenyésztő
14.              31 6203 08                                      Szarvasmarha-tenyésztő

7. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

                   A                                                      B

1.                Szakképesítés azonosító száma      Szakképesítés megnevezése
2.                33 6201 01                                      Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)
3.                33 6207 04                                      Vincellér

8. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

                   A                                                       B
1.                Szakképesítés azonosító száma       Szakképesítés megnevezése
2.                52 6201 02                                       Agrárkörnyezet-gazda
3.                31 6203 02                                       Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)
4.                52 6203 01                                       Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5.                31 6203 10                                       Általános állattenyésztő
6.                32 6201 01                                       Aranykalászos gazda
7.                32 6206 01                                       Biotermesztő
8.                33 5212 01                                       Borász
9.                31 6207 01                                       Dísznövény- és zöldségtermesztő
10.              33 6207 01                                       Dísznövénykertész
11.              53 6207 01                                       Dísznövénytermesztő szaktechnikus
12.              31 6206 03                                       Dohánykertész
13.              52 6222 13                                       Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)
14.              54 6262 01                                       Erdésztechnikus
15.              31 6207 03                                       Faiskolaiszaporítóanyag-előállító
16.              51 6201 01                                       Gazda I.
17.              33 6201 01                                       Gazda II.
18.              31 6206 01                                       Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó
19.              53 6207 02                                       Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
20.              53 6203 02                                       Juhtenyésztő szaktechnikus
21.              33 6207 03                                       Kertész
22.              52 6207 01                                       Kertész- és növényvédelmi technikus
23.              34 6280 03                                       Kertészeti gépész
24.              31 6203 05                                       Lótenyésztő
25.              53 6203 03                                       Lótenyésztő szaktechnikus
26.              31 6203 06                                       Méhész
27.              51 6201 01                                       Mezőgazdasági gazdaasszony I.
28.              31 6201 01                                       Mezőgazdasági gazdaasszony II.
29.              33 6280 01                                       Mezőgazdasági gépész
30.              52 5452 02                                       Mezőgazdasági gépésztechnikus
31.              52 6201 01                                       Mezőgazdasági technikus
32.              52 6206 01                                       Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
33.              31 6280 07                                       Növénytermesztő gépész
34.              55 6203 02                                       Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus
35.              53 6203 04                                       Sertéstenyésztő szaktechnikus
36.              53 6203 05                                       Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
37.              53 6207 03                                       Szőlész-borász szaktechnikus
38.              31 6207 02                                       Szőlő- és gyümölcstermesztő
39.              53 6208 01                                       Takarmányozási szaktechnikus
40.              32 6206 03                                       Vetőmagtermesztő és -minősítő
41.              51 6207 02                                       Vincellér
42.              53 6207 05                                       Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

9. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

                  A                                                    B
1.               Szakképesítés azonosító száma    Szakképesítés megnevezése
2.               34 6206 01                                    Biotermesztő
3.               32 6207 01                                    Faiskolaiszaporítóanyag-előállító
4.               33 6201 01                                    Gazda
5.               55 6206 01                                    Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
6.               55 6203 04                                    Ménesgazda
7.               55 6206 02                                    Növénytermesztő és növényvédő technológus
8.               34 6206 02                                    Vetőmagtermesztő és -minősítő

10. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

                  A                                                      B
1.               Szakképesítés azonosító száma      Szakképesítés megnevezése
2.               52 621 01 1000 00 00                     Agrárkörnyezetgazda
3.               31 621 03 0010 31 02                     Állattenyésztő (juh és kecske)
4.               31 621 03 0010 31 03                     Állattenyésztő (sertés)
5.               31 621 03 0010 31 04                     Állattenyésztő (szarvasmarha)
6.               54 621 03 0010 54 02                     Állattenyésztő technikus
7.               33 621 02 0100 31 01                     Aranykalászos gazda
8.               52 621 01 0100 31 01                     Bioállat-tartó és tenyésztő
9.               52 621 01 0100 31 02                     Biomasszaelőállító
10.             52 621 01 0100 31 03                     Bionövény-termesztő
11.             54 541 01 0010 54 01                     Bor- és pezsgőgyártó technikus
12.             33 621 01 0000 00 00                     Borász
13.             55 621 01 0010 55 02                     Bortechnológus
14.             33 622 01 1000 00 00                     Dísznövénykertész
15.             31 622 01 0010 31 01                     Dohánykertész
16.             31 623 01 0100 31 01                     Erdészeti növényvédő
17.             54 623 01 0000 00 00                     Erdésztechnikus
18.             55 623 01 0000 00 00                     Erdőgazda
19.             33 622 01 0100 31 01                     Faiskolai termesztő
20.             33 621 02 1000 00 00                     Gazda
21.             55 621 02 0010 55 02                     Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
22.             31 622 01 0010 31 02                     Gyümölcstermesztő
23.             54 621 04 0010 54 01                     Kertész és növényvédelmi technikus
24.             31 621 04 0000 00 00                     Lótartó és -tenyésztő
25.             31 621 05 0000 00 00                     Méhész
26.             55 621 01 0010 55 04                     Ménesgazda
27.             54 525 02 0010 54 02                     Mezőgazdasági gépésztechnikus
28.             54 621 02 0010 54 02                     Mezőgazdasági technikus
29.             54 621 02 0100 31 01                     Mezőgazdasági vállalkozó
30.             33 622 01 0100 31 03                     Növényházi dísznövénytermesztő
31.             54 621 04 0100 31 01                     Növénytermesztő
32.             54 621 04 0010 54 02                     Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
33.             55 621 02 0010 55 05                     Növénytermesztő és növényvédő technológus
34.             52 621 01 0100 33 01                     Ökogazda
35.             55 621 02 0010 55 06                     Ökológiai gazdálkodó
36.             55 621 02 0010 55 07                     Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus
37.             33 622 01 0100 31 04                     Szabadföldi dísznövénytermesztő
38.             31 622 01 0010 31 03                     Szőlőtermesztő
39.             54 621 04 0100 31 03                     Vetőmagtermesztő
40.             54 621 02 0010 54 03                     Vidékfejlesztési technikus
41.             33 621 01 0001 51 01                     Vincellér
42.             31 622 01 0010 31 04                     Zöldségtermesztő

11. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján

                 A                                                    B

1.             Szakképesítés azonosító száma     Szakképesítés megnevezése
2.             52 621 01 1000 00 00                    Agrárkörnyezetgazda
3.             31 621 03 0010 31 02                    Állattenyésztő (juh és kecske)
4.             31 621 03 0010 31 03                    Állattenyésztő (sertés)
5.             31 621 03 0010 31 04                    Állattenyésztő (szarvasmarha)
6.             54 621 03 0010 54 02                    Állattenyésztő technikus
7.             33 621 02 0100 31 01                    Aranykalászos gazda
8.             52 621 01 0100 31 01                    Bioállat-tartó és tenyésztő
9.             52 621 01 0100 31 02                    Biomasszaelőállító
10.           52 621 01 0100 31 03                    Bionövény-termesztő
11.           54 541 01 0010 54 01                    Bor- és pezsgőgyártótechnikus
12.           33 621 01 0000 00 00                    Borász
13.           55 621 01 0010 55 02                    Bortechnológus
14.           33 622 01 1000 00 00                    Dísznövénykertész
15.           31 622 01 0010 31 01                    Dohánykertész
16.           31 623 01 0100 31 01                    Erdészeti növényvédő
17.           55 623 01 0000 00 00                    Erdőgazda
18.           33 621 02 0100 21 01                    Ezüstkalászos gazda
19.           33 622 01 0100 31 01                    Faiskolai termesztő
20.           31 622 01 0100 21 01                    Fűszernövény-termesztő
21.           33 621 02 1000 00 00                    Gazda
22.           55 621 02 0010 55 02                    Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
23.           31 622 01 0100 21 03                    Gyógynövénytermesztő
24.           31 622 01 0010 31 02                    Gyümölcstermesztő
25.           54 621 04 0010 54 01                    Kertész és növényvédelmi technikus
26.           31 621 04 0000 00 00                    Lótartó és -tenyésztő
27.           31 621 05 0000 00 00                    Méhész
28.           55 621 01 0010 55 04                    Ménesgazda
29.           54 525 02 0010 54 02                    Mezőgazdasági gépésztechnikus
30.           33 621 02 0100 21 02                    Mezőgazdasági munkás
31.           54 621 02 0010 54 02                    Mezőgazdasági technikus
32.           54 621 02 0100 31 01                    Mezőgazdasági vállalkozó
33.           33 622 01 0100 31 03                    Növényházi dísznövénytermesztő
34.           54 621 04 0100 31 01                    Növénytermesztő
35.           54 621 04 0010 54 02                    Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
36.           55 621 02 0010 55 05                    Növénytermesztő és növényvédő technológus
37.           52 621 01 0100 33 01                    Ökogazda
38.           55 621 02 0010 55 06                    Ökológiai gazdálkodó
39.           55 621 02 0010 55 07                    Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus
40.           33 622 01 0100 31 04                    Szabadföldi dísznövénytermesztő
41.           55 621 01 0010 55 07                    Szőlész, borász szaktechnikus
42.           31 622 01 0010 31 03                    Szőlőtermesztő
43.           54 621 04 0100 31 03                    Vetőmagtermesztő
44.           54 621 02 0010 54 03                    Vidékfejlesztési technikus
45.           33 621 01 0001 51 01                    Vincellér
46.           31 622 01 0010 31 04                    Zöldségtermesztő

12. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján

                A                                                   B

1.             Szakképesítés azonosító száma   Szakképesítés megnevezése
2.             35 621 01                                     Állattartó szakmunkás
3.             54 621 01                                     Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
4.             31 621 02                                     Aranykalászos gazda
5.             35 621 02                                     Biogazdálkodó
6.             55 541 01                                     Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
7.             31 541 02                                     Borász
8.             34 622 01                                     Dísznövénykertész
9.             54 623 01                                     Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
10.           21 623 01                                     Erdőművelő
11.           34 621 01                                     Gazda
12.           35 622 01                                     Gyógy- és fűszernövénytermesztő
13.           34 622 02                                     Kertész
14.           55 622 01                                     Kertészeti szaktechnikus
15.           34 621 02                                     Lovász
16.           32 621 02                                     Méhész
17.           34 811 02                                     Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
18.           34 521 08                                     Mezőgazdasági gépész
19.           54 521 05                                     Mezőgazdasági gépésztechnikus
20.           21 621 02                                     Mezőgazdasági munkás
21.           54 621 02                                     Mezőgazdasági technikus
22.           55 621 02                                     Növényvédelmi szaktechnikus
23.           34 541 06                                     Szőlész-borász
24.           31 541 11                                     Vincellér
25.           35 622 02                                     Zöldség- és gyümölcstermesztő

13. Felsőoktatási intézmények mezőgazdasági termeléssel összefüggő képzései (agrár képzési terület)

                A                                                   B

1.            Végzettségi szint                            A képzés megnevezése
          
                                                                     Állattenyésztő mérnöki
          
                                                                     Erdőmérnöki
          
                                                                     Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

2.
              Alapfokozat                                     Kertészmérnöki
     
              (baccalaureus, bachelor;
              rövidítve: BSc)                                Környezetgazdálkodási agrármérnöki
          
                                                                     Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
          
                                                                     Mezőgazdasági mérnöki
          
                                                                     Mezőgazdasági szakoktató
          
                                                                     Növénytermesztő mérnöki
          
                                                                     Szőlész-borász mérnöki
          
                                                                     Agrármérnöki
          
                                                                     Állattenyésztő mérnöki
          
                                                                     Díszkertészeti mérnöki
          
                                                                     Erdőmérnöki
          
                                                                     Erdőmérnöki (osztatlan képzésben)
          
                                                                     Gazdasági agrármérnöki

3.

           Mesterfokozat
           Kertészmérnöki
           (magister, master; rövidítve: MSc)      Környezetgazdálkodási agrármérnöki
          
                                                                     Mezőgazdasági biotechnológus
          
                                                                     Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
          
                                                                     Növényorvosi
          
                                                                     Növénytermesztő mérnöki
          
                                                                     Ökológiai gazdálkodási mérnök
          
                                                                     Szőlész-borász mérnöki
          
                                                                     Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
          
                                                                     Vidékfejlesztési agrármérnöki
          
                                                                     Agrár-szakoktató
          
                                                                     Agrárkémikus agrármérnöki
          
                                                                     Állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési,
                                                                     vagy állattenyésztési üzemszervezési,
                                                                     vagy állattenyésztő üzemmérnöki,
                                                                     vagy általános állattenyésztési, 
                                                                     baromfi- és egyéb kisállattenyésztő
          
                                                                     Kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki

4.

                 Főiskolai                                       Környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki
          
                                                                      Meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki
          
                                                                      Mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki
          
                                                                      Mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki
          
                                                                      Növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki
          
                                                                      Szakoktató (agrár)
          
                                                                      Szőlész-borász
          
                                                                      Vidékfejlesztési agrármérnöki
          
                                                                      Okleveles agrármérnöki, vagy mezőgazdasági,
                                                                      üzemszervező agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki
          
                                                                      Erdőmérnöki
          
                                                                      Gazdasági agrármérnöki
          
                                                                      Kertészmérnöki

5.

                Egyetemi                                      Környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási
          
                                                                     Mezőgazdasági gépészmérnöki
          
                                                                     Növényorvosi
          
                                                                     Ökológiai gazdálkodási mérnöki
          
                                                                     Szőlészeti és borászati mérnöki
          
                                                                     Vidékfejlesztési agrármérnöki
          
                                                                     Állattenyésztő mérnöki
          
                                                                     Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzés
          
                                                                     Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés
          
                                                                     Környezetgazdálkodási agrármérnöki felsőoktatási szakképzés

6.

               Felsőoktatási szakképzés              Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki felsőoktatási szakképzés
          
                                                                     Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés
          
                                                                     Növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés
          
                                                                     Szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés

Mátrix Oktatsási Kft. Eng. sz.:E-000197/2014 Nyil. sz.:E-000197/2014/A027